Regressionsterapi

Diplomerad Bonitolog och Tidigare-liv-terapeut Catharina Svensson | Tel: 073-846 16 98 | helandekallan@gmail.com | Foto Näckros: Andrew Wilkinson

Allting har en orsak. Inom psykoanalysen söker man orsaken till klientens besvär i tidig barndom. Det unga, oerfarna sinnet har ännu inte lärt sig tolka och förstå världen, vilket ofta leder till inre konflikter, förvärrade av känslor, som rädsla, vrede och skam. Ibland blir dessa känslostormar så mäktiga att barnet tvivlar på att det går att klara av dem. I det ögonblicket träder självbevarelsedriften i funktion och skjuter ned de konfliktskapande känslorna i det undermedvetna där de ligger oåtkomliga för det medvetna jaget, minnet och intelligensen.

De är dock inte ”borta” bara för att det medvetna jaget inte har tillgång till dem, utan gör sig påminda på olika sätt av vilka ångest och fobier kanske är de mest tydliga.

 

Psykoanalytikern strävar efter en situation, en miljö av ömsesidig tillit, som gör det möjligt för klienten att våga möta sin ”skugga” (oftast starka skuld- och skamkänslor) och släppa ut den i ljuset. Lyckas detta är det svåra arbetet i stort sett klart, och analytikern och hans klient kan förvänta sig ett snabbt tillfrisknande. Emellertid visar det sig i praktiken inte alltid vara precis så enkelt. Ibland kommer man helt enkelt ingen vart, alla livsbegränsande symptom är kvar trots att klienten efter en ”framgångsrikt” genomgången analys borde vara fri från dem. I det läget kan regressionsterapi vara lösningen.

Regressionsterapi kan gå till på olika sätt. Ett är exempelvis att följa ett symtom genom olika liv. Så kan man t ex finna att en klient, som söker för obotlig migrän upplever hur hon i ett tidigare liv blivit sårad i huvudet. Återupplevelsen av den situationen med allt vad det innebär i form av känslor och insikt räcker ofta för att migränanfallen skall upphöra.

 

Med den här tekniken har exempelvis Dr. Brian Weiss, bland många andra, framgångsrikt behandlat tusentals klienter i USA. Men man kan också gå vidare och följa symptomen genom flera liv för att utröna vad klienten, genom sina symptom, egentligen vill säga till sig själv – vad är det han skall lära av situationen. Då kommer man oundvikligen in på frågor om ansvar och skuld – tunga frågor, men också obeskrivligt sköna att ha rett ut. Detta är sannerligen självinsikt!

Vägen till denna befriande självinsikt kantas av mycket annat gott, som exempelvis att man förlorar sin rädsla för döden i och med att man verkligen upplever hur livet fortsätter – att döden för många faktiskt bara tycks innebära en övergång från ett sätt att leva till ett annat, ett byte av kroppar, ungefär som vi byter ett klädesplagg mot ett annat.

Hur det än ligger till med den saken, och hur skeptisk man än är vad gäller tidigare liv så är det ovedersägligen ett faktum att regressionsterapi fungerar – i många fall t o m alldeles utmärkt väl – och den används med framgång även av terapeuter som privat ställer sig skeptiska till reinkarnationstanken. Och vem bryr sig om ett ”tidigare liv” är en omgestaltning av detta liv eller en verklig tidigare existens? Det är resultat vi är ute efter! Klienten vill bli av med sin ångest, fobi eller migrän och bryr sig endast i undantagsfall om vilken metod som används – huvudsaken är att den fungerar!