Info/Kontakt

Healing

Regressionsterapi

Behandling

Bonitologi är en behandlingsform som når hela människan; kropp, sinne och själ.

När allt är i balans är du frisk, men av olika anledningar som stress, förgiftningar, mekaniska skador och obearbetade känslor uppstår obalanser i kroppen.

Dessa påverkar i sin tur olika organ och så småningom uppstår symtom.

Samma symtom hos olika människor har olika ursprung och behandlas därför på olika sätt. Det finns alltid obearbetade tankar och känslor, medvetna eller omedvetna, bakom varje fysiskt sjukdomssymtom.

Dessa utgör en mycket viktig del att läka inom Bonitologins behandlingsstrategi.

Diplomerad Bonitolog och Tidigare-liv-terapeut Catharina Svensson | Tel: 073-846 16 98 | helandekallan@gmail.com | Foto Näckros: Andrew Wilkinson